Normen en waarden in het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Arjan Krijgsman
  • Jan Mulder

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, normen, waarden, basisvorming, leergang, didactiek

Samenvatting

Onderwijs is, zoals we weten, nooit waardevrij. In de jaren zestig en zeventig was de kritiek van linkse denkers dat schoolboeken de normen en waarden van de gevestigde orde reproduceerden. Maar ook hedentendage houdt men zich met dit onderwerp bezig. Reformatorische scholen laten leergangen herschrijven omdat zij zich niet kunnen verenigen met de normen- en waardewereld die uit de bestaande leergangen spreekt. Ook uit de kritiek op vooroordelen en stereotypen in leerboeken moderne vreemde talen (o.a. Meijer 1995) spreekt een duidelijk normen- en waardebesef.

Downloads

Citeerhulp

Krijgsman, A., & Mulder, J. (1996). Normen en waarden in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 83(512), 396–399. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1067

Nummer

Sectie

Artikelen