Taalbeleid maakt schooltaal begrijpelijker; Het 'Instrument taalbeleid vo' als hulpmiddel

Auteurs

  • Nataja Corver

Trefwoorden:

taalbeleid, taalonderwijs

Samenvatting

Docenten worden In toenemende mate geconfronteerd met allochtone en taalzwakke leerlingen die op school problemen ervaren omdat de door de school gehanteerde taal een andere is dan de taal waarmee leerlingen buiten school geconfronteerd worden. Dit leidt soms tot onvoldoendes in de verschillende vakken. Een cijfer zegt dan vaak niet alleen iets over de vakinhoudelijke kennis, maar juist ook over de taalvaardigheid van de leerling. Het 'Instrument taalbeleid vo' biedt inzicht in deze taaiproblematiek en vormt een leidraad voor de school voor haar beleid ten aanzien van het taalonderwijs aan deze leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

Corver, N. (1996). Taalbeleid maakt schooltaal begrijpelijker; Het ’Instrument taalbeleid vo’ als hulpmiddel. Levende Talen Magazine, 83(513), 469–471. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1072

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.