Taalbeleid maakt schooltaal begrijpelijker; Het 'Instrument taalbeleid vo' als hulpmiddel

Nataja Corver

Samenvatting

Docenten worden In toenemende mate geconfronteerd met allochtone en taalzwakke leerlingen die op school problemen ervaren omdat de door de school gehanteerde taal een andere is dan de taal waarmee leerlingen buiten school geconfronteerd worden. Dit leidt soms tot onvoldoendes in de verschillende vakken. Een cijfer zegt dan vaak niet alleen iets over de vakinhoudelijke kennis, maar juist ook over de taalvaardigheid van de leerling. Het 'Instrument taalbeleid vo' biedt inzicht in deze taaiproblematiek en vormt een leidraad voor de school voor haar beleid ten aanzien van het taalonderwijs aan deze leerlingen.


Trefwoorden


taalbeleid; taalonderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.