Standaardzinnetjes als hulp bij het schrijven van een verslag

Elwine Halewijn

Samenvatting

Het schrijven van een verslag is een taak die zonder goede instructie bij menige leerling niet tot het gewenste resultaat leidt. Dat geldt voor Nederlandstalige leerlingen, maar des te meer voor anderstaligen. Daarom heeft de auteur een lessenserie ontwikkeld waarin leerlingen leren een verslag te schrijven. In het lesmateriaal wordt aandacht besteed aan het schrijfproces en de criteria voor een goed verslag. Daarnaast komen in het materiaal bepaalde talige aspecten van het schrijven van een verslag aan bod. In dit artikel wordt met name op dit laatste dieper ingegaan.


Trefwoorden


Nederlands; NT2; schrijfvaardigheid; lesidee

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.