Tulpen in de vrieskou; De meerwaarde van Turkse migrantenliteratuur voor het vak Duits

Erol Sanburkan, Cees Tuk

Samenvatting

In het advies voor de nieuwe examenprogramma's moderne vreemde talen havo/vwo wijst de vakontwikkelgroep in de toelichting bij het literatuurprogramma nadrukkelijk op de mogelijkheid van samenwerking tussen de talensecties en vermeldt daarbij de mogelijkheid van een internationale benadering. Ook het nieuwe vak ckv-1 zal wellicht voor de helft uit literatuur bestaan, waarbij het de bedoeling is dat leerlingen een aantal boeken uit de wereldliteratuur lezen.


Trefwoorden


Turks; literatuur; ckv; Duits

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.