Allang een vak apart (1); Literatuur in het vreemdetalenonderwijs

Erik Kwakernaak

Samenvatting

Het literatuuronderwijs heeft nu nog een comfortabele plaats in het talenonderwijs van de bovenbouw van havo en vwo: het is een vast onderdeel bij Nederlands en bij elke vreemde taal die een leerling in zijn examenpakket kiest. Bij de vreemde talen zijn de exameneisen zeer onspecifiek, de vrijheid van de docent is navenant groot. In dit alles komt verandering door de tweede fase en de nieuwe examenprogramma's.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; vo; literatuuronderwijs; examen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.