Europese literatuurgeschiedenis in de klas

Lily Coenen, Ton Kox, Bram Noot

Samenvatting

Als we de voorgestelde eindtermen voor het literatuuronderwijs Nederlands en mvt in de tweede fase goed bekijken, is het duidelijk dat er o.a. op het gebied van de literatuurgeschiedenis een vorm van integratie wenselijk wordt geacht. Bij het vak Nederlands wordt zelfs expliciet gesproken over 'Westerse cultuurgeschiedenis' (met bijzondere aandacht voor de Nederlandse) en bij moderne vreemde talen over het verdiepen van de kennis met betrekking tot 'een langere aaneengesloten periode met oog voor internationale verbanden'.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; Nederlands; literatuurgeschiedenis

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.