Allang een vak apart (2); Literatuur in het vreemdetalenonderwijs

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, literatuuronderwijs

Samenvatting

In het eerste deel van dit artikel werd een historische schets gegeven van het literatuuronderwijs binnen de mvt, van de stichting van de hbs door de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 tot en met de Mammoetwet (1968). In de mvt-eindexamenprogramma's van havo en vwo van 1970 kreeg de literatuur een vaste plaats. Maar de openheid van diezelfde examenprogramma's leidde ook tot vrijblijvendheid, onduidelijkheid en verwarring over doelen, omvang en invulling.

Downloads

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1997). Allang een vak apart (2); Literatuur in het vreemdetalenonderwijs. Levende Talen Magazine, 84(518), 136–140. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1094

Nummer

Sectie

Artikelen