Allang een vak apart (2); Literatuur in het vreemdetalenonderwijs

Erik Kwakernaak

Samenvatting

In het eerste deel van dit artikel werd een historische schets gegeven van het literatuuronderwijs binnen de mvt, van de stichting van de hbs door de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863 tot en met de Mammoetwet (1968). In de mvt-eindexamenprogramma's van havo en vwo van 1970 kreeg de literatuur een vaste plaats. Maar de openheid van diezelfde examenprogramma's leidde ook tot vrijblijvendheid, onduidelijkheid en verwarring over doelen, omvang en invulling.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; literatuuronderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.