Talen weer boven de horizon? Van NAP naar NaB

Dirk Tuin

Samenvatting

Het NaB, dat is ondergebracht bij de SLO in Enschede, vormt de logische opvolger van de zogeheten Taakgroep van het Nationaal Actieprogramma moderne vreemde talen (NAP-mvt), dat tijdens het Taalcongres 1996 ten grave werd gedragen. In deze bijdrage wordt uiteengezet waar het bureau voor staat, wat het gaat doen en hoe het gaat opereren.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; talenbeleid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.