De nieuwe examenprogramma's Frans, Duits en Engels voor havo en vwo

Auteurs

  • Theo Hoebers

Trefwoorden:

mvt, literatuur, examen

Samenvatting

Nadat de voorstellen van de Commissie Vernieuwing Eindexamens (CVE-mvt 1992) door de Vakontwikkelgroep (VOG-mvt) waren omgewerkt tot een advies voor nieuwe programma's, hebben het Cito en het ministerie de formulering van de eindtermen afgerond. Daarbij is voor literatuur de afstemming met Nederlands vergroot. Er komt immers één cijfer voor literatuur bij Nederlands en de moderne vreemde talen.

Downloads

Citeerhulp

Hoebers, T. (1997). De nieuwe examenprogramma’s Frans, Duits en Engels voor havo en vwo. Levende Talen Magazine, 84(519), 208–212. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1123

Nummer

Sectie

Artikelen