Leerplannen Turks en Arabisch. Eerste stap naar aansluiting in de basisvorming

Auteurs

  • Fatma Kaya
  • Ali Liazid

Trefwoorden:

Turks, Arabisch, leerplan

Samenvatting

Turks en Arabisch zijn nog bepaald geen talen die automatisch ter sprake komen wanneer er gesproken wordt over het onderwijs in de moderne vreemde talen, hoewel deze talen al sinds 1987 de officiële status hebben van moderne taal en daarmee gelijkstaan aan moderne vreemde talen als Duits, Frans en Engels. Een verklaring voor de onbekendheid met deze exotische loten aan de stam van de moderne talen is wellicht gelegen in het feit dat tot voor kort leermiddelen en leerplannen voor Turks en Arabisch ontbraken. Het recente verschijnen van de leerplannen Turks en Arabisch voor vbo/mavo brengt de verwachting met zich mee dat een verandering in de beeldvorming en een fundamentele erkenning van het belang van deze talen in het verschiet ligt.

Downloads

Citeerhulp

Kaya, F., & Liazid, A. (1997). Leerplannen Turks en Arabisch. Eerste stap naar aansluiting in de basisvorming. Levende Talen Magazine, 84(522), 412–415. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1133

Nummer

Sectie

Artikelen