Overgrote deel talendocenten kent Inhoud rapport Van Veen niet

Auteurs

  • Dirk Tuin

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, beleid

Samenvatting

Uit een onderzoek onder 75 docenten, uitgevoerd in opdracht van het NAP-mvt, blijkt dat slechts weinig talendocenten op de hoogte zijn van het rapport van de commissie Van Veen. Volgens Dirk Tuin van het NAP haalt dat de veronderstelling van het ministerie van OCW, als zouden docenten een positieve houding hebben ten aanzien van dit rapport, onderuit.

Zie de in het januarinummer geplaatste reactie van het hoofdbestuur van de VLLT en de als bijlage bij dit artikel opgenomen reactie op de voorsteilen van het NAP-mvt. De voornaamste kanttekening is dat naast het in alle profielen verplichte Engels, alleen voor de sector economie in drie van de vijf leerwegen een tweede vreemde taal een doorstroomverplicht vak is.

Citeerhulp

Tuin, D. (1995). Overgrote deel talendocenten kent Inhoud rapport Van Veen niet. Levende Talen Magazine, 82(498), 135–137. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1154

Nummer

Sectie

Artikelen