Reactie op beleidsreactie tweede fase; Italiaans, Spaans en Russisch als startersvakken?

Auteurs

  • Jelle Kaldewaij

Trefwoorden:

tweede fase, beleid, startersvak

Samenvatting

'Hoewel wij blijven pleiten voor twee vreemde talen in de volle breedte in het gemeenschappelijk deel van het havo, is het voorstel om naast Engels een tweede taal (Duits of Frans) voor een deel verplicht te stellen ten opzichte van de aanvankelijke voorstellen een stap in de goede richting. Wij blijven evenwel een aantal zorgen houden. Deze geven we hieronder kort aan.'

 

Citeerhulp

Kaldewaij, J. (1995). Reactie op beleidsreactie tweede fase; Italiaans, Spaans en Russisch als startersvakken?. Levende Talen Magazine, 82(500), 293–294. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1161

Nummer

Sectie

Artikelen