Produktieve compensatiestrategieën en zwakke taaiieerders

Auteurs

  • Carel van der Burg
  • Arjan Krijgsman

Trefwoorden:

ivbo, beroepsonderwijs, leerstrategie

Samenvatting

'Hoe geringer het vermogen communicatievaardig te worden, des te dringender wordt de noodzaak die beperking te compenseren.' Zo vat Han van Toorenburg de noodzaak van compensatiestrategieën voor ivbo-leerlingen samen. Arjan Krijgsman beantwoordt samen met Care! van der Burg een aantal vragen die met het inoefenen van deze strategieën in (i)vbo-klassen samenhangen; de

Citeerhulp

Burg, C. van der, & Krijgsman, A. (1995). Produktieve compensatiestrategieën en zwakke taaiieerders. Levende Talen Magazine, 82(501), 326–331. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1162

Nummer

Sectie

Artikelen