Falling into glory. Drie leerlinggerichte literatuurlessen Engels voor de bovenbouw havo/vwo

Auteurs

  • Jacqueline Kuik

Trefwoorden:

literatuuronderwijs, Engels, lesidee

Samenvatting

Eerder dit jaar, in het maartnummer van Levende Talen, gaf Elma Schreuder een voorbeeld van lezersgericht literatuuronderwijs. Ditmaal een voorbeeld van een lessenreeks waarin een soortgelijk alternatief voor het traditionele literatuuronderwijs wordt gepresenteerd. In de lessenreeks van Jacqueline Kuik betrekt de docent de leerlingen persoonlijk bij de te lezen boeken en gedichten en gaan ze er actief mee aan de slag.

Citeerhulp

Kuik, J. (1995). Falling into glory. Drie leerlinggerichte literatuurlessen Engels voor de bovenbouw havo/vwo. Levende Talen Magazine, 82(502), 380–383. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1167

Nummer

Sectie

Artikelen