Nederlands voor meertalige klassen in de basisvorming (1). Eisen aan de leergang

Auteurs

  • Monique van de Laarschot
  • Jeannette den Ouden
  • Els Rutten

Trefwoorden:

NT2, leermethode, ivbo, mavo

Samenvatting

In 1994 verschenen de eerste delen van twee nieuwe methoden Nederlands voor (i)vbo/mavo, speciaal ontwikkeld met het oog op onderwijs Nederlands in meertalige klassen: BV Taal en Instrumentaal. De sectie Nederlands als tweede taal van Levende Talen nodigde enkele NT1- en NT2-deskundigen uit deze methoden te beoordelen op hun geschiktheid, een initiatief dat werd ondersteund door de sectie Nederlands. In dit nummer presenteren de beoordelaars het door hen opgestelde beoordelingsinstrument, dat uitgaat van de veertien bespreekpunten van Theo Witte, bedoeld om NT1-methoden voor de basisvorming te beoordelen. De besprekingen van BV Taal en Instrumentaal zijn daardoor goed te vergelijken met de door Witte beoordeelde methoden.

Citeerhulp

Laarschot, M. van de, Ouden, J. den, & Rutten, E. (1995). Nederlands voor meertalige klassen in de basisvorming (1). Eisen aan de leergang. Levende Talen Magazine, 82(502), 387–392. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1169

Nummer

Sectie

Artikelen