Praktijkonderzoek naar talenonderwijs: Enkele voorbeelden van Duits en Fries

Auteurs

  • Reitze Jonkman

Trefwoorden:

vo, praktijkonderzoek, lespraktijk, didactiek

Samenvatting

Op enkele scholen in Zuidwest-Friesland wordt al enige jaren tijd vrijgemaakt voor het systematisch bekijken van het eigen doen en laten in de klas. Een impressie. 

Downloads

Citeerhulp

Jonkman, R. (2010). Praktijkonderzoek naar talenonderwijs: Enkele voorbeelden van Duits en Fries. Levende Talen Magazine, 97(7), 22–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/118

Nummer

Sectie

Artikelen