Grammatica opnieuw bekeken

Auteurs

  • Folkert Kuiken
  • Ineke Vledder

Samenvatting

THEMANUMMER OVER GRAMMATICA

In het vreemde- en tweede-taalonderwijs heeft grammatica gedurende lange tijd het uitgangspunt gevormd voor selectie en ordening van leerstof. Met de komst van de communicatieve benadering, waarin aan de communicatieve vaardigheidmeer belang wordt gehecht dan aan de grammaticale, veranderde dit. In de natuurlijke benadering (o.a. Krashen & Terrell 1983) is de aandacht voor grammatica nog meer gereduceerd: grammatica zou min of meer vanzelf worden verworven, zo lang de docent maar voor begrijpelijk taalaanbod zorgt. De discussie of er nu wel of geen expliciete aandacht aan grammatica moet worden besteed, en zo ja hoe, is nog steeds gaande, zoals blijkt uit de verschillende bijdragen in dit themanummer.

Grammatica opnieuw bekeken / Folkert Kuiken en Ineke Vedder 584

Experanto: het effect van grammaticaonderwijs experimenteel getoetst / Rick de Graaft 587

Grammatica in het vto: vernieuwingskansen en -grenzen / Erik Kwakernaak 592

Grammaticaonderwijs vanuit een taakgerichte aanpak / Folkert Kuiken en Ineke Vedder 598

'Traditioneel' is geen scheldwoord en 'communicatief' geen toverwoord. Over pedagogische grammatica's / Arjen Florijn 603

Lexicale structuren in het grammaticaonderwijs / Atie Blok-Boas 607

 

Citeerhulp

Kuiken, F., & Vledder, I. (1995). Grammatica opnieuw bekeken. Levende Talen Magazine, 82(505), 584–612. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1180

Nummer

Sectie

Artikelen