Ordeningscriteria voor leestekens in het tweede-taaionderwijs

Auteurs

  • Jan Hulstijn
  • Ineke Vedder

Trefwoorden:

Leesteksten, niveau-indeling, NT2

Samenvatting

Na het artikel van Wim Coumou in het maartnummer en het artikel van Theo Janssen in het aprilnummer een derde bijdrage afkomstig van het VUsymposium 'Ordeningscriteria voor leesteksten in het onderwijs Nederlands als tweede taal', gehouden op 8 december jl.

In de bijdrage van Jan Hulstijn en Ineke Vedder, die in een eerdere versie diende als discussiestuk voor het symposium, wordt ingegaan op de vraag welke factoren de moeilijkheidsgraad beïnvloeden van teksten die thuis, in aansluiting op de Nederlandse les, gelezen worden. De vraag die gesteld wordt luidt: hoe kan daarop ingespeeld worden bij het samenstellen van dergelijke teksten c.q. hoe kan kennis van dergelijke factoren leiden tot een niveau-indeling. Enkele kwantitatieve maten worden besproken. Gesteld wordt tenslotte dat moeilijkheidsgraad op woordniveau een cruciale rol speelt en dat aan aanpassing van teksten op dit niveau dan ook niet ontkomen kan worden.

Citeerhulp

Hulstijn, J., & Vedder, I. (1989). Ordeningscriteria voor leestekens in het tweede-taaionderwijs. Levende Talen Magazine, 76(442), 386–390. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1225

Nummer

Sectie

Artikelen