De interactieve pattern-drill; Mogelijkheden voor communicatiever vreemde-talenonderwijs

Kees van Veenendaal

Samenvatting

In de methodendiscussie in het moderne vreemde-talenonderwijs lijkt het soms of gekozen zou moeten worden tussen communicatief adequaat of grammaticaal correct. Dat komt niet zozeer omdat men het niet eens zou zijn over de doelen: iedereen wil uiteindelijk dat leerders van een vreemde taal zich kunnen redden in voorkomende situaties in het buitenland en zich adequaat kunnen uitdrukken in de doeltaal.
Dat sommigen nogal eenzijdig het accent leggen op de communicatieve aspecten en anderen op de grammatica, zit hem waarschijnlijk ook niet in de veronderstelling dat het een wel en het ander niet of minder belangrijk zou zijn, maar mogelijk in het feit dat men zich vaak niet goed kan voorstellen hoe je die twee kanten kunt verenigen.

Trefwoorden


Moderne vreemde Talenonderwijs; communicatief taalonderwijs; grammatica; Duits

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.