Moedertaal- en literatuuronderwijs in Hongarije (2)

Auteurs

  • Resy Delnoy
  • Piet-Hein van de Ven

Trefwoorden:

Moedertaalonderwijs, literatuuronderwijs, Hongarije

Samenvatting

In een eerste artikel hebben we aandacht besteed aan de achtergronden van een studiereis naar Budapest. We gaven aan dat onze reis geplaatst moet worden binnen het onderzoeksprogramma van het Internationaal Mother Tongue Education Network. We deden ook verslag van enkele lesobservaties. In deze bijdrage geven we weer wat we te weten zijn gekomen over hoe in Hongarije gedacht wordt over taal- en literatuuronderwijs. We gaan na, wat deze bevindingen kunnen betekenen voor Nederland, niet alleen voor wat betreft inhoud en organisatie van (moedertaal)onderwijs, maar met name ook wat betreft de discussie rond de basisvorming.

Citeerhulp

Delnoy, R., & Ven, P.-H. van de. (1989). Moedertaal- en literatuuronderwijs in Hongarije (2). Levende Talen Magazine, 76(442), 412–418. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1229

Nummer

Sectie

Artikelen