Schrijvers in soorten en maten

Auteurs

  • Daniël Janssen

Trefwoorden:

Schrijven, schrijfonderwijs, tekstsoorten

Samenvatting

In zijn vorige bijdrage (Levende Talen 437) schetste Daniël Janssen de globale ontwikkeling van het schrijfprocesonderzoek van de laatste jaren. In dit artikel gaat hij op vragen in als: wat maakt iemand tot een goede schrijver? en welke verschillen bestaan er tussen schrijvers? Die verschillen kunnen van praktisch belang zijn voor het schrijfonderwijs op school, inclusief de toetsing ervan. Twee schrijversvariabelen worden aan de orde
gesteld: persoonlijkheid en cognitieve vaardigheid. Daarnaast wordt ingegaan op een taakvariabele, nl. de tekstsoort en de invloed die daarvan uitgaat op het schrijfproces.
Ook in dit artikel weer de mogelijke consequenties van schrijfonderzoek voor de lespraktijk.

Citeerhulp

Janssen, D. (1989). Schrijvers in soorten en maten. Levende Talen Magazine, 76(442), 428–432. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1231

Nummer

Sectie

Artikelen