Nederlandse items bij tekstbegripexamens Frans en Engels voor C-niveau?

Auteurs

  • Karin Bügel
  • Noud van Zuijlen

Trefwoorden:

Toetsing, Frans, Engels, moeilijkheidsgraad

Samenvatting

Karin Bugel en Noud van Zuijlen van het Cito doen verslag van een boeiend experiment, dat tot doel had een oplossing te vinden voor het te geringe verschil in moeilijkheidsgraad tussen het C- en Dniveau van de examens Frans en Engels.
In plaats van in de doeltaal, hebben ze de vraagstelling bij de examens tekstbegrip in het Nederlands gesteld. De resultaten zijn niet onverdeeld gunstig: de toetstechnische kwaliteit van het examen neemt af, maar met name het Franse examen sluit beter aan op het niveau van de doelgroep, waardoor er minder hoeft te worden gesleuteld aan de beoordelingsnorm. Niettemin plaatsen de onderzoekers kanttekeningen bij deze 'oplossing' en stellen zij een tussenvorm voor.

Citeerhulp

Bügel, K., & Zuijlen, N. van. (1989). Nederlandse items bij tekstbegripexamens Frans en Engels voor C-niveau?. Levende Talen Magazine, 76(443), 494–496. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1238

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)