NT2-onderwijs: Ordeningscriteria met behulp van half-automatische tektstanalyse

Auteurs

  • Jan Renkema

Trefwoorden:

NT2, tekstwetenschap, tekstanalyse

Samenvatting

Een van de belangrijkste onderzoeksvragen in de tekstwetenschap is de vraag naar de relatie tussen vorm en functie. Een concretisering van deze vraag is: Wat is de relatie tussen woordkeus en zinsbouw (de vorm) en de begrijpelijkheid voor bepaalde groepen lezers (de functie)? Voor het beantwoorden van deze vraag is het noodzakelijk dat teksten snel en betrouwbaar kunnen worden geanalyseerd. In dit artikel lever ik een discussiebijdrage aan de problematiek over begrijpelijkheid (1, Ordeningscriteria) en geef ik informatie over een systeem waarmee teksten op woordniveau kunnen worden geanalyseerd met behulp van de computer (2, Half-automatische tekstanalyse). Tot slot wordt in paragraaf 3 kort aangegeven voor welke typen vragen dit systeem kan worden gebruikt.

Citeerhulp

Renkema, J. (1989). NT2-onderwijs: Ordeningscriteria met behulp van half-automatische tektstanalyse. Levende Talen Magazine, 76(443), 501–504. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1240

Nummer

Sectie

Artikelen