Engels lezen in de brugklas

Auteurs

  • Jan van Zon

Trefwoorden:

Engels, literaire teksten, leesonderwijs, onderbouw

Samenvatting

Met het lezen van Engelse boekjes hoef/moet je niet wachten tot in de bovenbouw, dat kan ook al in de brugklas. J.E. van Zon legt zijn werkwijze uit en geeft vervolgens een proeve van het soort opdrachten dat hij zijn leerlingen na lezing van een boek laat doen.

Citeerhulp

Zon, J. van. (1989). Engels lezen in de brugklas. Levende Talen Magazine, 76(445), 641–652. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1258

Nummer

Sectie

Artikelen