Modularisering van het mvtonderwijs in het mbo. Een persoonlijke impressie

Auteurs

  • Frank Claessen

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, mbo

Samenvatting

In het mbo wordt hard gewerkt aan modularisering van het vreemdetalenonderwijs, terwijl de condities waaronder een en ander gerealiseerd moet worden bepaald niet ideaal te noemen zijn.

Citeerhulp

Claessen, F. (1994). Modularisering van het mvtonderwijs in het mbo. Een persoonlijke impressie. Levende Talen Magazine, 81(488), 143–146. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1285

Nummer

Sectie

Artikelen