Taal leren in de lessen Nederlands, kan dat? Over de integratie van eerste- en tweede-taalonderwijs

Auteurs

  • Theun Meestringa
  • Hilde Hacquebord
  • Maaike Hajer
  • Ton van der Linden
  • Jan Verbeek
  • Eric Wagemans
  • Theo Witte

Trefwoorden:

Nederlands, NT2, lesmethode

Samenvatting

Meestringa c.s. constateren dat er in het onderwijs Nederlands geen rekening wordt gehouden met leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De meeste allochtone leerlingen moeten het Nederlands nog voor een groot deel verwerven, terwijl hun autochtone klasgenoten dat proces al min of meer doorlopen hebben. En dat schept andere (taal)leerbehoeften. In hun artikel behandelen Meestringa c.s. de vraag hoe het inspelen op specifieke behoeften van tweede-taalleerders in het onderwijs Nederlands geïntegreerd kan worden.

Citeerhulp

Meestringa, T., Hacquebord, H., Hajer, M., Linden, T. van der, Verbeek, J., Wagemans, E., & Witte, T. (1994). Taal leren in de lessen Nederlands, kan dat? Over de integratie van eerste- en tweede-taalonderwijs. Levende Talen Magazine, 81(489), 196–201. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1287

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 4 > >>