Taal leren in de lessen Nederlands, kan dat? Over de integratie van eerste- en tweede-taalonderwijs

Theun Meestringa, Hilde Hacquebord, Maaike Hajer, Ton van der Linden, Jan Verbeek, Eric Wagemans, Theo Witte

Samenvatting

Meestringa c.s. constateren dat er in het onderwijs Nederlands geen rekening wordt gehouden met leerlingen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De meeste allochtone leerlingen moeten het Nederlands nog voor een groot deel verwerven, terwijl hun autochtone klasgenoten dat proces al min of meer doorlopen hebben. En dat schept andere (taal)leerbehoeften. In hun artikel behandelen Meestringa c.s. de vraag hoe het inspelen op specifieke behoeften van tweede-taalleerders in het onderwijs Nederlands geïntegreerd kan worden.


Trefwoorden


Nederlands; NT2; lesmethode

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.