Eenzijdige uitwerking doelstellingen basisvorming Nederlands

Auteurs

  • Hans Goosen

Trefwoorden:

Nederlands, basisvorming, leergang

Samenvatting

Hans Goosen is van mening dat in drie recent verschenen toonaangevende publikaties rond het vak Nederlands — t.w. de besprekingen van Witte, de 'praktische didactiek' van Bonset e.a. en het SLO-leerplan voor fictie — de basisvorming eenzijdig wordt uitgewerkt. Ten eerste vindt Goosen dat vrijwel uitsluitend de communicatieve functie van taal wordt belicht, waardoor de conceptualiserende functie uit het gezichtsveld dreigt te raken, en ten tweede is hij van mening dat het deelvaardigheidsonderwijs een te prominente plaats wordt toebedeeld.

Nu de basisvorming een feit is, verschijnen er steeds meer nieuwe leergangen die afgestemd zijn op de kerndoelen. Ook de stroom publikaties over het concretiseren van de kerndoelen in leerplannen en leermiddelen neemt gestaag toe. In dit artikel worden drie toonaangevende publikaties rond het vak Nederlands in de basisvorming onder de loep genomen. Er wordt geconstateerd dat een te beperkte uitwerking van de doelstellingen van de basisvorming dreigt

 

 

Citeerhulp

Goosen, H. (1994). Eenzijdige uitwerking doelstellingen basisvorming Nederlands. Levende Talen Magazine, 81(489), 202–206. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1288

Nummer

Sectie

Artikelen