Woordenboeken in de praktijk (themanummer)

Auteurs

  • Ed Olijkan
  • Geramé Wouters

Trefwoorden:

woordenboek

Samenvatting

WOORDENBOEKEN IN DE PRAKTIJK

redactie: Ed Olijkan & Geramé Wouters

Voor iedereen die zich met 'taal' bezighoudt zijn woordenboeken een handig hulpmiddel. Dat zal niemand betwisten. Ook in het talenonderwijs zijn ze nuttig, of het nu gaat om het opzoeken (en daarmee leren) van woordbetekenissen, het lezen van een stuk proza, het schrijven van een brief of het vertalen van een tekst. Het is echter niet vanzelfsprekend dat leerlingen goed kunnen opzoeken. Het gebruik van woordenboeken moet geleerd en onderwezen worden. En woordenboeken moeten goed gekozen worden. Ze moeten aansluiten bij het taalniveau van de leerlingen en geschikt zijn voor het onderwijs.

INHOUD

Het handwoordenboek en de gebruiker / Mike Hannay 254

De samenstelling van een Russisch-Nederlands woordenboek / Wim Honselaar 259

Frysk Skoalwurdboek: project in ontwikkeling. Interview met Geart

Vledder / Alex M.J. Riemersma 262

Leerwoordenboeken in het talenonderwijs / Paul Bogaards 264

De computer als schrijfvaardigheidshulp voor Engels, Duits, Frans en Spaans / Leijn Melse & Margreet Moerland 270

Commissie lexicografische vertaalvoorzieningen formuleert coherent woordenboekenbeleid / Josee Koning 273

Het woordenboek gebruiken: een klein kunstje? De praktijk van het basisonderwijs / Henk Blok 276

Oefening in woordenboekgebruik in leergangen Nederlands, Engels, Frans en Duits voor de basisvorming / Ed Olijkan 280

'Woordjes moetje snappen!' Een discussie over het gebruik van woordenboeken in de klas / Ed Olijkan 288

'Maar het staat toch in het woordenboek?' Eén- en tweetalige woordenboeken in de praktijk / Harry Vreeswijk 294

Het woordenboek binnenstebuiten. Woordenboekinstructie in het vertaalonderwijs / Marcel Lemmens 298

Het gebruik van het woordenboek bij NT2-leerders. Interview met Lieke de Koning / Annette Bogtstra 303

'Een boek waar alles in staat!' Gesprek met leerlingen over woordenboeken en een proef op de som / Kees Houtman & Geramé Wouters 306

De nieuwe Prisma's Italiaans onder de loep /Minne Gerben de Boer 311

Longman language activator / Geart van der Meer &  Herman Wekker 314

 

Citeerhulp

Olijkan, E., & Wouters, G. (1994). Woordenboeken in de praktijk (themanummer). Levende Talen Magazine, 81(490), 252–315. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1289

Nummer

Sectie

Artikelen