Mondeling geproduceerde datiefen accusatiefvormen bij loerders van Duits

Auteurs

  • Erik Draaijer
  • Martin Reen

Trefwoorden:

Duits, grammatica, didactiek

Samenvatting

Het (leren) hanteren van de naamvalsvormen bij Duits is een notoir probleem, waarvoor in Levende Talen door diverse auteurs diverse oplossingen zijn aangereikt. Op basis van analyses van mondeling taalgebruik stellen Erik Draaijer en Martin Reen vast in welke contexten de datief en accusatief vaak goed gaan. Verwijzend naar de notie 'onderwijsbaarheid' bevelen ze aan dat in het onderwijs begonnen wordt met het behandelen van datief- en accusatiefvormen in dit soort contexten.

Citeerhulp

Draaijer, E., & Reen, M. (1994). Mondeling geproduceerde datiefen accusatiefvormen bij loerders van Duits. Levende Talen Magazine, 81(492), 415–420. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1299

Nummer

Sectie

Artikelen