Taalpromotie op school

Auteurs

  • Dolf Wijkamp

Trefwoorden:

taalpromotie

Samenvatting

Scholen, bevoegde gezagen, schoolleidingen maken keuzes welke moderne vreemde talen wel of niet in hun programma's worden opgenomen, voor hoe lang en wanneer. Leerlingen maken de keuze van een vreemde taal meer of minder, wel of niet met een vreemde taal doorgaan bij verdere studie. Schooldecanen en ouders adviseren hen bij die keuzes. Talrijke keuzemomenten bepalen plaats en positie van het vreemdetalenonderwijs op school. Uit marketing- en pr-principes weten we dat keuzes te beïnvloeden zijn. De Stichting Promotie Talen presenteert voor docenten een aantal tips hoe het promoten van talenkennis op school ter hand te nemen.

Citeerhulp

Wijkamp, D. (1993). Taalpromotie op school. Levende Talen Magazine, 80(477), 7–10. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1319

Nummer

Sectie

Artikelen