Eenzijdige voorlichting over Nederlands in de basisvorming

Auteurs

  • Helge Bonset
  • Hans Goosen

Trefwoorden:

Nederlands, basisvorming, didactiek

Samenvatting

In een heldere bijdrage zet vakdidacticus Helge Bonset de enigszins abstracte maar voor het onderwijs uiterst relevante problematiek rond deel- en totaalvaardigheden uiteen. Hij doet dit in reactie op de bijdrage van leraar Nederlands Hans Goosen, die in het aprilnummer van Levende Talen 489 (202-206) onder andere waarschuwde voor een eenzijdige deelvaardigheidsbenadering die zou dreigen door didactieken als die van Bonset, De Boer & Ekens.

Het laatste woord is aan Goosen, die zich niet geheel overtuigd betoont

 

Citeerhulp

Bonset, H., & Goosen, H. (1994). Eenzijdige voorlichting over Nederlands in de basisvorming. Levende Talen Magazine, 81(493), 474–478. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1301

Nummer

Sectie

Artikelen