Toetsing van receptieve woordkennis: wei of niet in context?

Auteurs

  • Moniek Sanders

Samenvatting

In dit nummer – LT(1993)476 – driemaal woordenschat. Moniek Sanders reageert op de bijdrage van Ben van Wendel de Joode in LT(1992)475. Deze deed verslag van een exploratief onderzoek naar de geschiktheid van verschillende toetstypen voor het meten van de woordenkennis van zowel zwakke als sterke leerlingen. Hij concludeerde dat een bepaald type contextarme toets waarschijnlijk het meest geschikt is. Moniek Sanders trekt dit in twijfel. De essentie van haar betoog is dat de vaardigheid om betekenissen af te leiden uit de context onlosmakelijk verbonden is met de woordkennis

Citeerhulp

Sanders, M. (1993). Toetsing van receptieve woordkennis: wei of niet in context?. Levende Talen Magazine, 80(476), 16–21. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1315

Nummer

Sectie

Artikelen