Vt-lezen: leesstrategieën of taalkennis?

Auteurs

  • Bart Bossers

Samenvatting

Op basis van recent onderzoek stelt Bart Bossers dat de kennis van de vreemde taal in belangrijke mate samenhangt met de leesvaardigheid in de vreemde taal. De vt-leesvaardigheid blijft echter vaak sterk achter bij de leesvaardigheid in de moedertaal, ondanks een goede vt-kennis. Dat zou met name komen door de

snelheid en accuratesse waarmee woorden

worden herkend. Bossers stelt dan ook dat het

voor gevorderde vt-leerders belangrijk is dat

het woordherkenningsproces zoveel mogelijk

wordt geautomatiseerd. Hij geeft enkele suggesties

voor manieren waarop je dat zou kunnen

realiseren. Leesmethoden die gericht zijn

op leesstrategieën zijn volgens Bossers met name

voor vt-leerders met een goede

mt-leesvaardigheid niet de juiste remedie.

Citeerhulp

Bossers, B. (1993). Vt-lezen: leesstrategieën of taalkennis?. Levende Talen Magazine, 80(478), 133–139. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1324

Nummer

Sectie

Artikelen