STAAL: een nieuwe NT2-toets op brugklasniveau

Auteurs

  • Uriël Schuurs

Trefwoorden:

NT2, toetsen

Samenvatting

Uriël Schuurs houdt zich bij het Cito al geruime tijd bezig met toetsontwikkeling NT2 voor het voortgezet onderwijs. Over het voorwerk dat hij in dit verband verrichtte publiceerde hij eerder in Levende Talen (oktober 1991, nr. 464). Aanvankelijk zou hij de bestaande Instaptoets voor 12- tot 16-jarlgen herzien, maar allengs bleek dat mét de doelgroep ook de toetsbehoefte is veranderd. Kortom: er moest een geheel nieuwe toetsbatterij komen. Over de totstandkoming en opzet van deze toetsbatterij, die inmiddels is uitgebracht onder de krachtige titel STAAL, een uitvoerig verslag.

Citeerhulp

Schuurs, U. (1993). STAAL: een nieuwe NT2-toets op brugklasniveau. Levende Talen Magazine, 80(482), 382–387. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1340

Nummer

Sectie

Artikelen