Spreekvaardigheid: doelen, toetsing en training

Auteurs

  • Erik Kwakernaak

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, spreekvaardigheid

Samenvatting

Na zich eerder in Levende Talen te hebben gebogen over het literatuuronderwijs in het vto (nr. 479), werpt Erik Kwakernaak zich in deze bijdrage op het onderdeel spreekvaardigheid, volgens hem een 'half verdroogd kasplantje, waar veel docenten niet goed raad mee weten.' Onder andere neemt Kwakernaak de voorstellen van de commissie Vernieuwing eindexamens ten aanzien van dit onderdeel onder de loep. Zijn kritiek op die voorstellen Is niet mals: ze stimuleren geen haalbare verbetering van het spreekvaardigheldsonderwijs en sluiten ook niet goed aan op de kerndoelen voor de basisvorming. Kwakernaak besluit met een aantal aanbevelingen om het spreekvaardigheldsonderwijs daadwerkelijk te verbeteren.

Citeerhulp

Kwakernaak, E. (1993). Spreekvaardigheid: doelen, toetsing en training. Levende Talen Magazine, 80(482), 393–400. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1342

Nummer

Sectie

Artikelen