Aandacht voor transfer in leergangen Nederlands en moderne vreemde talen

Auteurs

  • Ron Oostdam
  • Gert Rijlaarsdam

Trefwoorden:

Nederlands, vreemdetalenonderwijs, transfer

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de aandacht voor strategietraining in enkele leergangen Nederlands, Engels en Frans. Meer aandacht voor strategietraining, beter onderwijs. Dat lijkt het motto te zijn. Niet leerlingen rijtjes woordjes laten leren, maar leerlingen leren hoe ze rijtjes woorden kunnen leren. Niet leerlingen teksten laten lezen en vragen laten beantwoorden, maar leerlingen leren hoe ze teksten kunnen lezen. Niet leerlingen oefeningen voorleggen maar leren hoe zij oefeningen kunnen aanpakken. Het gaat erom leerlingen tot autonome leerders te maken. Zij moeten in staat zijn op eigen kracht hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen om later nieuwe taal- en leersituaties het hoofd te kunnen bieden.

Met als bijlage het praktijkvel: Lerenhet leesproces te besturen.

Citeerhulp

Oostdam, R., & Rijlaarsdam, G. (1993). Aandacht voor transfer in leergangen Nederlands en moderne vreemde talen. Levende Talen Magazine, 80(485), 570–574. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1356

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

<< < 1 2 3 4 > >>