LTM, jaargang 80 (1993) 485

LTM, jaargang 80 (1993) 485

Thema: Transfer in het talenonderwijs
Ron Oostdam Samenvatting
Transfer in het talenonderwijs 568-569
Ron Oostdam, Gert Rijlaarsdam Samenvatting
Aandacht voor transfer in leergangen Nederlands en moderne vreemde talen 570-574
Peter Bimmel, Gerard Westhoff Samenvatting
Leesstrategieën: training in het moedertaalonderwijs, transfer naar het vreemdetalenonderwijs 577-583
Kees de Glopper, Carolien Schouten-van Parreren, Maartje van Daalen-Kapteijns Samenvatting
Woordenschat en woordleervaardigheden in moedertaal en vreemde talen 584-588
Maartje van Daalen-Kapteijns, Carolien Schouten-van Parreren, Kees de Glopper Samenvatting
Het afleiden van woordbetekenissen uit de context 589-593
Maartje van Daalen-Kapteijns, Kees de Glopper, Carolien Schouten-van Parreren, Edwin Baak Samenvatting
Het analyseren van woordvormen en kennis van voorvoegsels 594-598
Carolien Schouten-van Parreren Samenvatting
Het overschatten van de eigen woordkennis. Het belang van metacognitie voor woordenschat 599-602
Jan Neuvel, Bart Bossers, Rob Schoonen, Jan Hulstijn Samenvatting
Hoe belangrijk is bewuste kennis van leestaken voor leesvaardigheid? 603-610
Bart Bossers, Jan Neuvel, Jan Hulstijn, Rob Schoonen Samenvatting
Metacognitie en de relatie tussen lezen in de moedertaal en lezen in een vreemde taal 611-614
Peter Nieuwenhuijsen Samenvatting
De centrale rol van transfer in de basisvorming Fries 615-618
Michel Couzijn, Gerard Westhoff Samenvatting
Over het onderscheid tussen korte verhalen, short stories en Kurzgeschichten. Een groepsdiscussie over transfer tussen docenten Nederlands en moderne vreemde talen 619-624


ISSN: 1566-2705