Een Gronings vocabulaire-verwervingsprogramma voor de computer

Auteurs

  • A.C. Wedema

Trefwoorden:

vocabulaireverwervingsprogramma, computerondersteund taalonderwijs

Samenvatting

VOCAL is een op teksten gebaseerd vocabulaireverwervingsprogramma dat ontwikkeld is voor eerstejaars studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. De opzet van het programma wordt beschreven in een artikel van A.C. Wedema. Een soortgelijke aanpak zou ook geschikt kunnen zijn voor andere onderwijssituaties en talen. Het artikel geeft een stukje praktijk weer dat interessant kan zijn voor eenieder die zich bezighoudt met computerondersteund talenonderwijs.

Citeerhulp

Wedema, A. (1990). Een Gronings vocabulaire-verwervingsprogramma voor de computer. Levende Talen Magazine, 77(448), 81–83. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1376

Nummer

Sectie

Artikelen