And never the twain shall meet? Een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden van COO bij het leren van voorspellend lezen

Heleen de Hondt, Irma van der Neut, Hans de Haan, Carolien Schouten-van Parreren

Samenvatting

Leesstrategieën, redundantievelden, woordraadstrategieën, semantiseren en consolideren van de woordenschat, contextgericht lezen, reflectie op het zoekproces: trouwe lezers van Levende Talen zullen deze begrippen vertrouwd voorkomen.
In dit nummer voegen vier auteurs er nog een paar aan toe: COO, feedback, het 'geduld' van de computer, zelfontdekkend leren, individualisering, remedial, werken in tweetallen, reflectie. De vraag is of 'the twain shall ever meet'. Zijn enkele aan de computer toegedichte eigenschappen bruikbaar voor het trainen van leesstrategieën?
Een verslag van een explorerend onderzoek naar computerondersteuning
bij voorspellend lezen voor het vak Engels aan het Cals College te Nieuwegein.

Trefwoorden


Computerondersteund onderwijs; COO; leesstrategieën; voorspellend lezen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.