Peilingsonderzoek in het voortgezet onderwijs: de proefpeiling Nederlands 2: lezen

Auteurs

  • Hans Kuhlemeier
  • Huub van den Bergh

Trefwoorden:

Peilingsonderzoek, onderwijsniveau, Nederlands, leesniveau

Samenvatting

In een serie van vier artikelen gaan Hans Kuhlemeier en Huub van den Bergh in op de resultaten van het peilingsonderzoek in het voortgezet onderwijs. Deze tweede bijdrage behandelt het niveau van het leesonderwijs. Dit komt niet alleen tot uiting in de leesprestaties, maar ook in de wijze waarop het leesonderwijs vorm gegeven wordt en in de houding van de leerlingen.
Ook wordt enige aandacht geschonken aan het gebruik van in het Nederlands gestelde teksten bij andere vakken, het lezen buiten de school en de interpretaties van de bevindingen.
Zie ook het eerste artikel over schrijven in Levende Talen 447 (januari 1990).

Citeerhulp

Kuhlemeier, H., & Bergh, H. van den. (1990). Peilingsonderzoek in het voortgezet onderwijs: de proefpeiling Nederlands 2: lezen. Levende Talen Magazine, 77(448), 91–99. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1378

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>