Leesonderwijs in de moderne vreemde talen; Een praktijkonderzoek naar factoren die het zelfstandig lezen van Franse boeken beïnvloeden

Auteurs

  • Trees Aler
  • Remco Karreman
  • Marissa Lebbink
  • Gert Rijlaarsdam

Trefwoorden:

Leesonderswijs, moderne vreemde talen, Frans, zelfstandig lezen

Samenvatting

In het artikel 'Leesonderwijs in de moderne vreemde talen' wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de factoren die het zelfstandig lezen van Franse boeken beïnvloeden. Het onderzoek werd verricht door Marissa Lebbink en Remco Karreman, en stond onder begeleiding van Trees Aler, docente van de onderzochte school, en Gert Rijlaarsdam van de Universiteit van Amsterdam. Het artikel vormt buitengewoon interessant leesvoer, onder andere omdat het licht werpt op een aantal door de leerlingen gevoelde wensen en behoeften (die niet altijd overeenkomen met de intuïties van de docent) en omdat het diep ingaat op de problemen die zich met name in de vierde klas manifesteren.
Het artikel wordt afgesloten met een aantal heldere en behartenswaardige aanbevelingen. Kortom, verplichte literatuur voor elke talendocent voor wie het zelfstandig lezen van de leerlingen een probleem vormt.

Citeerhulp

Aler, T., Karreman, R., Lebbink, M., & Rijlaarsdam, G. (1990). Leesonderwijs in de moderne vreemde talen; Een praktijkonderzoek naar factoren die het zelfstandig lezen van Franse boeken beïnvloeden. Levende Talen Magazine, 77(452), 279–286. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1395

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 > >>