Literatuurtoetsing en literatuuronderwijs: een voorbeeldig huwelijk

Auteurs

  • Jan Mets
  • José Noijons

Trefwoorden:

Literatuuronderwijs, literatuurtoetsing, model

Samenvatting

Het Cito heeft zich in het verleden met onderzoek naar literatuurtoetsing beziggehouden. Dit heeft tot nu toe echter nog niet tot concrete toetspublikaties aanleiding gegeven. Wel tot een pre-advies aan de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Nederlands vwo-havo (CVEN).

Door het themanummer van Levende Talen (december 1989, nummer 446) zijn Mets en Noijons van het Cito geïnspireerd om sommige van de ideeën die zij in de loop van genoemd onderzoek hebben ontwikkeld, nu ook aan de lezers van Levende Talen te presenteren, echter op persoonlijke titel. Zij komen met een voorstel waarin alle relevante aspecten van literatuuronderwijs en -toetsing een passende plaats krijgen.

Citeerhulp

Mets, J., & Noijons, J. (1990). Literatuurtoetsing en literatuuronderwijs: een voorbeeldig huwelijk. Levende Talen Magazine, 77(452), 287–291. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1396

Nummer

Sectie

Artikelen