Meet the challenge, make the change

J.P. Mooijman

Samenvatting

Pater Mooijman neemt stelling tegenover het Advies over de voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet onderwijs - Moderne vreemde talen. De eindtermen leggen minimumdoelen vast, maar het Nederlandse onderwijs heeft geen minimum-, maar juist maximumdoelen nodig. Pater Mooijman ziet eerder overeenkomsten met pioniers als Bloomfield, Fries en Rivers, dan met eigentijdse communicatieve stromingen.
'Een uitdaging aan zowel leraren als leerlingen', dat hebben we nodig.

Trefwoorden


Basisvorming; eindtermen; Moderne vreemde Talen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.