Conversatielessen Italiaans 1

Auteurs

  • Marta C. de Wolff

Trefwoorden:

Italiaans, spreekvaardigheid, taalhandelingen

Samenvatting

Het komt regelmatig voor dat de praktische lessuggesties uit deze rubriek mij stimuleren tot het maken van nieuw materiaal voor mijn eigen lespraktijk, maar zelden werd ik zo gegrepen door mijn bezigheden als bij de bewerking van de 'Spreekintenties voor Volwassen Anderstaligen' van Folkert Kuiken, Ineke Vedder en Chris van Veen (Levende Talen 405, pp. 540-3; 407, pp. 5-8; 408, pp. 87-92).
Aanvankelijk heb ik mij strikt gehouden aan de opbouw en aanwijzingen die deze auteurs geven. Hun aanpak leek mij namelijk zó waardevol en bruikbaar dat ik het niet noodzakelijk achtte om daar veranderingen in aan te brengen. Wat ik gedaan heb, is een deel van hun 'spreekintenties' gebruiksklaar maken voor conversatielessen Italiaans aan enigszins gevorderde cursisten of studenten. Naderhand heb ik zelfstandig voortgeborduurd op hetzelfde stramien en daaruit is eveneens verdienstelijk materiaal voortgevloeid. In een van de volgende nummers van Levende Talen zal ik hierover verslag uitbrengen.
Het eerste thema dat ik uitgewerkt heb is: 'een mening geven en reageren op de mening van een ander', (Levende Talen 405, p. 540). Met dit materiaal kunnen op zijn minst twee lessen van 90 minuten gevuld worden.

Citeerhulp

Wolff, M. C. de. (1990). Conversatielessen Italiaans 1. Levende Talen Magazine, 77(455), 413–420. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1413

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)