Vernieuwing eindexamenprogramma's; Voortgangsverslag (1) van de Commissie Vernieuwing Eindexamenprogramma's Moderne Vreemde Talen vwo en havo (cve-mvt)

Olav Petri

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 1990 is voor een periode van maximaal 3 jaar de 'Commissie vernieuwing eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vwo en havo (cve-mvt)' ingesteld. Op 10 april 1990 is deze commissie namens de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. J. Wallage, geïnstalleerd door de plv. directeur-generaal voor het Voortgezet Onderwijs, de heer P.E. van Staveren. Deze vernieuwingscommissie heeft tot taak om voor de moderne vreemde talen nieuwe programma's te concipiëren ten behoeve van de eindexamens en staatsexamens havo en vwo.

Trefwoorden


Moderne vreemde talen; eindexamens; vernieuwing; havo; vwo

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.