Van grammatica tot taalbeschouwing

Auteurs

  • Wim van Calcar

Trefwoorden:

Taalbeschouwing, grammatica, Nederlands, basisonderwijs, voortgezet onderwijs

Samenvatting

In dit artikel onderbouw ik een oude claim, namelijk dat grammatica de taalbeheersing van een leerling bevordert (cf. Leidse Werkgroep 1986,457). Zij kan namelijk een hulpmiddel zijn zowel voor het schrijven van teksten en voor het verbeteren daarvan, als voor begrijpend lezen, begripsvorming
en tweede-taalverwerving. Maar niet elke grammatica kan dat. Ik laat zien, aan welke voorwaarden een grammatica moet voldoen om dat te kunnen. In het bijzonder wil ik aannemelijk maken, dat een bepaald soort functionele grammatica de strategische weg is naar taalbeschouwing in het basis- en voortgezet onderwijs.

Citeerhulp

Calcar, W. van. (1991). Van grammatica tot taalbeschouwing. Levende Talen Magazine, 78(458), 78–83. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1434

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.