Taalkunde in het voortgezet onderwijs; Ten geleide

Auteurs

  • Hans Hulshof

Trefwoorden:

Taalkunde, Nederlands, vernieuwing, basisvorming, bovenbouw

Samenvatting

In de huidige situatie ontbreekt het vakonderdeel taalkunde vrijwel geheel in het programma voor Nederlands in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De taalkundigen in Nederland ervaren dit duidelijk als een lacune. Er gaapt een kloof tussen de moderne taalkunde en het taalonderwijs, waarbij wel moet worden aangetekend dat taalkundigen in het laatste decennium weinig hebben ondernomen om de kloof enigszins te overbruggen. Hun houding is veranderd, nu de CVEN (zie de sectierubriek Nederlands van het decembernummer 1990 van Levende Talen) een experiment met het onderdeel taalkunde voor het vwo heeft voorgesteld.

Citeerhulp

Hulshof, H. (1991). Taalkunde in het voortgezet onderwijs; Ten geleide. Levende Talen Magazine, 78(461), 233–234. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1450

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>