Het eindexamen Engels op het havo en vwo; De relatie schoolonderzoek en centraal schriftelijk eindexamen

Auteurs

  • Peter Edelenbos
  • Cor Suhre

Trefwoorden:

Moderne vreemde talen, Engels, schoolexamen, centraal examen, discrepantie

Samenvatting

Het Nederlandse eindexamen voor het algemeen voortgezet onderwijs is in vergelijking tot de ons omringende landen (vergelijk Kreeft en Moelands, 1990) uniek. Voor ieder vak bestaat een schoolinterne examinering en een landelijk eindexamen. Beide examendelen verschillen van elkaar. Het schoolinterne deel verschilt bovendien van school tot school. Voor de moderne vreemde talen bestaat er geen overlap in examenstof tussen het schoolonderzoek en centraal schriftelijk eindexamen. Voor vakken zoals wiskunde bestaat een nagenoeg volledige overlap in de examenstof die voor het schoolonderzoek en het centraal schriftelijk eindexamen is gespecificeerd.
De waarde van de cijfers valt soms moeilijk te beoordelen. Het eindcijfer 6,1 van een leerling voor het schoolonderzoek op school A hoeft geen beter prestatieniveau weer te geven dan het eindcijfer 5,8 van een vergelijkbare leerling op school B. In dit artikel wordt gerapporteerd over onderzoek naar de relatie tussen cijfers van eindexamenkandidaten op het schoolonderzoek en de cijfers op het centraal schriftelijk eindexamen voor het vak Engels.

Citeerhulp

Edelenbos, P., & Suhre, C. (1991). Het eindexamen Engels op het havo en vwo; De relatie schoolonderzoek en centraal schriftelijk eindexamen. Levende Talen Magazine, 78(464), 426–429. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1464

Nummer

Sectie

Artikelen