Adventures; Het gebruik van een computerspel voor het oefenen van spreekvaardigheid

Auteurs

  • Lydius Nienhuis
  • Angelique van Ruiten

Trefwoorden:

Spreekvaardigheid, authentieke situaties, computerspel, computerondersteund onderwijs, COO

Samenvatting

Spreekvaardigheid kan het beste worden getraind in werkelijk communicatieve situaties, situaties die uitnodigen tot gesprek, overleg of discussie. Het is echter niet altijd eenvoudig dergelijke situaties te creëren.
In dit artikel geven wij opzet en resultaten van een scriptie-onderzoek (Van Ruiten 1991) waarin nagegaan is in hoeverre met gebruik van een zogenaamd Adventures-computerspel een dergelijke situatie kan worden gecreëerd en spreekvaardigheid in een vreemde taal kan worden geoefend. We wilden daarbij weten in hoeverre het gebruik van de vreemde taal in dergelijke situaties afwijkt van dat van de moedertaal, en ook wat de invloed van een zekere mate van sturing is; daarom hebben wij leerlingen in het Engels en in het Nederlands, mét en zonder sturing laten spreken.

Citeerhulp

Nienhuis, L., & Ruiten, A. van. (1991). Adventures; Het gebruik van een computerspel voor het oefenen van spreekvaardigheid. Levende Talen Magazine, 78(465), 464–467. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1469

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.