Videotoetsen nader bekeken

Auteurs

  • Marjoke Krikke
  • Huub van den Bergh
  • Peter Jan Slagter

Trefwoorden:

Nederlands, luistertoetsen, schoolexamen, audio, video, kijk- en luistertoets

Samenvatting

Sinds het begin van de jaren tachtig worden op het Cito luistertoetsen Nederlands met teksten op audiobanden en audiocassettes geproduceerd. Deze toetsen zijn bestemd voor gebruik in het schoolonderzoek als instrument ter beoordeling van luistervaardigheid Nederlands. Het afgelopen schooljaar is op het Cito nagegaan of deze luistertoetsen vervangen kunnen worden door luistertoetsen met teksten op video (voortaan: videotoetsen). Het toevoegen van beelden aan een luistertoets vergroot de levensechtheid ervan, omdat de luistervaardigheid zo 'natuurlijker' gemeten wordt. Tekstbegrip komt in het algemeen niet alleen tot stand door auditieve signalen, maar ook op basis van visuele informatie (zie Schreuder, elders in dit nummer).

Citeerhulp

Krikke, M., Bergh, H. van den, & Slagter, P. J. (1991). Videotoetsen nader bekeken. Levende Talen Magazine, 78(465), 473–476. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1471

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 5 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.